Tabel nominal cu rudele si sotul/sotia candidatului