Lista Candidati API respinsi la verificarea dosarelor