Informaţii publice, petiţii, sesizări şi reclamaţii

 

Informaţii publice, petiţii, sesizări şi reclamaţii
 
Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr.27/2002, aprobată de Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002.
 
Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris, ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.
 
Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează conform art.7.
 
Cererea, petiţia sau reclamaţia trebuie să conţină o descriere detaliată a împrejurarilor în care s-au produs faptele sau să indice temeiul legal în care se face solicitarea.
 
Transmiterea petiţiei se poate face prin intermediul serviciilor poştale, fax, email sau prin depunere directă la sediul instituţiei.
 
Răspunsul poate fi primit în concordanţă cu modul de transmitere, sau în alt mod specificat de solicitant în petiţie.
 
Puteţi înregistra petiţia dumneavoastră aici !