Informaţii de interes public

 

În conformitate cu Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, informația de interes public este orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul, forma sau modul de exprimare a informației.

   Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea asigură accesul la informațiile de interes public prin intermediul compartimentului secretariat și relații cu publicul, prin persoana desemnată în acest scop, la cererea oricărei persoane sau din oficiu următoarele informații de interes public:
1) actele normative care reglementează activitatea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea 
2) structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradeaatribuțiile departamentelor 
3) Numele și prenumele persoanelor din conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea și ale responsabilului cu difuzarea informațiilor publice, programul de audiențe 
4) Coordonatele de contact ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră  Oradea, respectiv adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail
5) Regimul de vize pentru cetățenii străini care călătoresc în România
6) Regimul de vize pentru cetățenii români care călătoresc în străinătate 
7) Condițiile privind trecerea frontierei de către cetățenii români și străini și sancțiunile riscate în cazul nerespectării prevederilor legale 
8) Lista cuprinzând documentele de interes public 
9) Modalități de contestare a deciziei Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea în situația în care persoană se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate