Condiţii de călătorie

 

 în consens cu celelalte state membre ale uniunii Europene, România - prin instituţiile sale abilitate - dezvoltă o bună colaborare în domeniul poliţienesc, scopulfiind asigurarea securităţii spaţiului european şi al cetăţenilor, respectiv prevenirea criminalităţii transnaţionale.
 
      Poliţia de Frontieră Romană - că structură specializată în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor - acordă o atenţie permanentă intensificării relaţiilor de cooperare poliţienească internaţională (la nivel european şi nu numai), conştientă fiind de faptul că o contracarare rapidă şi eficientă a faptelor ilicite derulate la nivelul mai multor state nu este posibilă decât printr-un schimb operativ de date şi informaţii şi chiar, acţionarea în comun în cazurile complexe.
      De asemenea, se aplică normele europene în domeniul cooperării poliţieneşti, scopul Poliţiei de Frontieră Române fiind prevenirea şi combaterea eficientă a infracţionalităţii transfrontaliere.
 
      Canalele de cooperare poliţienească internaţională folosite de Poliţia de Frontieră Română sunt:
1. schimbul de informaţii efectuat prin centrele şi punctele de contact înfiinţate la frontieră;
2. schimbul de informaţii care se efectuează direct cu ofiţerii de legătură/ataşaţii de afaceri interne desemnaţi de alte state în România;
3. schimbul de informaţii realizat prin ofiţerii de legătură / ataşaţii de afaceri interne desemnaţi de România în alte state;
4. schimbul de informaţii care se realizează prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională - M.A.I.;
5. schimbul de informaţii realizat prin intermediul FRONTEX;
6. schimbul de informaţii care se realizează cu structurile similare din alte state, în baza documentelor bilaterale la care România este parte / a protocoalelor încheiate la nivel instituţional.
      în conformitate cu documentele bilaterale la care România este parte şi în baza planurilor de cooperare deja stabilite, se organizează, periodic, reuniuni între şefii structurilor poliţiilor de frontieră din statele vecine, vizitele şi schimburi de experienţa la nivel de experţi, precum şi întâlniri mixte de frontieră şi la nivel de împuterniciţi de frontiera în vederea îmbunătăţirii cooperării pentru securizarea frontierelor comune.
 
      Principalele instrumente juridice internaţionale de cooperare sunt:
* tratatele şi convenţiile internaţionale,
* tratatele de frontieră,
* documentele ce statuează cooperarea operativă internaţională în combaterea criminalităţii transnaţionale şi a celei organizate, încheiate la nivel bilateral şi multilateral.