Colaborare instituţională

      Colaborarea interinstituţională la nivel naţional şi internaţional este extrem de importantă pentru Poliţia de Frontieră Română.

      Pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, Poliţia de Frontieră Română cooperează permanent cu ofiţerii de legătură şi ataşaţii de afaceri interne români aflaţi în state sursă / tranzit pentru migraţia ilegală ori cei aparţinând acestor state, acreditaţi în România.

      Totodată, există o colaborare strânsă cu structurile similare din statele membre U.E. şi nu numai, precum şi cu alte instituţii / organisme internaţionale cu atribuţii în domeniul frontalier, rezultatele operative obţinute fiind o dovadă a eficienţei acestor relaţii bilaterale.

      La nivelul frontierelor române, există şi puncte / centre de contact la nivelul cărora îşi desfăşoară activitatea atât poliţişti de frontieră români, cât şi reprezentanţi ai institutilor similare din ţările vecine şi cele membre ale Uniunii Europene.
      Activitatea acestor puncte îşi dovedeşte întru-totul eficacitatea, rezultatele obţinute contribuind în mod elocvent la creşterea capacităţii instituţiei noastre pe linia prevenirii şi combaterii, în timp real, a migraţiei ilegale, traficului de persoane şi criminalităţii transfrontaliere sub toate aspectele ei.
      în ceea ce priveşte cooperarea internă, această are un caracter permanent şi constituie un element esenţial pentru implementarea eficientă a strategiilor şi legislaţiei în domeniu. Ea se materializează prin schimb operativ de date şi informaţii, acţiuni în comun, participări la programe de instruire comune, exploatarea în comun a analizelor de risc specifice domeniului de activitate a fiecărei instituţii etc. Astfel, se are în vedere creşterea eficienţei pe linia combaterii infracţionalităţii transnaţionale şi realizarea unui control fluent şi operativ în punctele de trecere, scopul fiind asigurarea securităţii statului şi a cetăţenilor în beneficiul cărora ne desfăşurăm activitatea.
      în contextul aderării ţării noastre în Uniunea Europeană şi accederii la Spaţiul Schengen, Poliţia de Frontieră Română continuă eforturile pentru respectarea angajamentelor asumate de România în faţa statelor membre, precum şi pentru implementarea, la nivelul frontierelor române a practicilor Schengen.